Tükksujutus

TükksujutusMeetod on kasutatav amortiseerunud isevoolsete torustike renoveerimisel, kui olemasoleva torustiku läbimõõtu on lubatud vähendada. Seadmete kompleksis on abiseadmed toru lükkamiseks ja jõujaam.

Vanale torustikule teostatakse enne tööde algust survepesu ja kaameravaatluse teel kontrollitakse, kas renoveeritava toru lõigus ei ole takistusi toru sisestamiseks. Olemasoleva kaevu põhja paigaldatakse paigaldusrenn koos tõukuriga, mille abil lükatakse vana toru sisse 0,5 m pikkused tugevdatud PE-toru moodulid. Moodulid on varustatud spetsiaalse lukustusmuhviga, mis väldib moodulite lahtiühendumist vanas torus. Tööd teostatakse kaevust kaevu, kaevetööd ei ole vajalikud, v.a nn. pimeühenduste kohad. Põhimõtteliselt ei ole vaja tööde ajal ülepumpamise organiseerimist. Vajadusel täidetakse pärast paigaldust vana ja uue toru seinte vaheline osa vahtbetooniga.

Plussid (+) Miinused (-)
Kiire paigaldus Teatud juhtudel nõuab vahtbetooni
Suur paigalduspikkus Pimeühenduste korral vaja kaevata
Võimaldab pööranguid kuni 5 kraadi Toru läbimõõdu vähenemine