Torustike uuringud ja haldamine

Torustike uuringud ja haldamineTorustike uuringute ja haldamise all mõistetakse vee- ja kanalisatioonitorustike seisundi jälgimist ning korrapäraste hooldustööde teostamist. Iga torustiku omanik on huvitatud omama ülevaadet torustike seisukorrast mis võimaldab pikemaajaliselt ette planeerida torustike renoveerimis- ja ehitustöid ning kaasnevaid investeeringuid.Torustike korrektse haldamise tulemusel on võimalik vähendada ettenägematud kulutusi. Pikaajaline haldusleping võimaldab hoida kokku haldusteenuse kulusid nii tellijale kui töövõtjale.

Torustike haldamine võimaldab koostada torustike renoveerimise plaani kuna:

  • on võimalik ennetada torustike uuendamise vajadust
  • on võimalik määrata renoveeerimise vajadus
  • on võimalik valida optimaalne renoveerimise meetod
  • on võimalik planeerida investeeringuid pikemaajaliselt ette