Toru sissetõmbamine

Meetod on kasutatav torustike renoveerimiseks, kui olemasoleva torustiku läbimõõtu on lubatud vähendada. Seadmete kompleks koosneb järgnevast: vints, jõujaam – saab teostada ka suundpuurimise ja burstiseadmega.

Sõltuvalt uue toru läbimõõdust rajatakse stardi- ja lõpu kaevikud. DN 110 toru korral ei ole üldiselt kaevikuid vaja, kuivõrd toru painderaadius võimaldab töötada olemasolevate kaevude kaudu. Olemasolevasse torusse tõmmatakse sisse uus toru. Pärast toru sissetõmbamist täidetakse vana ja uue toru vahel tekkinud tühimik vahtbetooniga või paigaldatakse enne sissetõmbamist uue toru ümber spetsiaalsed tsentreerimisrõngad. Vahtbetooniga täitmine ei ole vajalik, kui vana ja uue toru seinte vaheline vahe on väiksem kui 1/10 vana toru läbimõõdust.

Plussid (+) Miinused (-)
Kiire paigaldus Vana toru läbimõõt väheneb
Suur paigalduspikkus Ühenduste kohad vaja välja kaevata
Toru sügavus ei oma olulist mõju paigalduse hinnale Järgib vana toru langu
Ei nõua erioskusi Vajalik ülepumpamine ja/või ajutine veevarustus