Toru purustamine

Meetod on kasutatav isevoolsete ja survetorustike ning kaablite hülsstorustike renoveerimiseks. Meetod on sobilik ka kohtades, kus renoveeritava toru läheduses on teised kommunikatsioonid, kuivõrd seadme poolt tekitatav vibratsioon on minimaalne. Lisaks võimaldab meetod suurendada olemasoleva toru läbimõõtu kuni kaks korda. Seadmete kompleks koosneb järgnevast: purustuspea, vardad, jõujaam ja juhtpult.

Esmalt rajatakse stardikaevik ja lõpukaevik. Stardikaevikusse paigaldatakse torupurustusseade ehk nn. bursti seade. Seadme abil lükatakse läbi vana toru vardad, kuni lõpukaevikuni. Lõpukaevikus ühendatakse varrastega purustuspea, millega omakorda ühendatakse uus sissetõmmatav PE-toru. Soovitatav on kasutada spetsiaalset tugevdatud seinaga PE-toru. Burstiseadme abil tõmmatakse vanasse torusse sisse uus toru, kusjuures purustuspeaga purustatakse töö käigus olemasolev toru. Sõltuvalt olemasoleva toru materjalist, kasutatakse erinevaid purustuspäid.

Toru purustamist ja uue torustiku rajamist on antud meetodil võimalik väiksemate toruläbimõõtude korral teostada ka kaevust kaevu või kaevust kaevikusse. Sellisel puhul peab olemasolev kaev olema rajatud raudbetoonist ning kaevu läbimõõt minimaalselt 1000 mm.

Plussid (+) Miinused (-)
Vana toru läbimõõdu suurendamine Suhteliselt suur kaevejälg suuremate toruläbimõõtude korral
Madal vibratsioon Ühenduste kohad vaja välja kaevata
Toru sügavus ei oma olulist mõju paigalduse hinnale Järgib vana toru langu
Suur paigalduse pikkus Vajalik ülepumpamine ja/või ajutine veevarustus