Suundpuurimine

Suundpuurimine var.2Meetod on kasutatav survetorustike, isevoolsete lühikeste torustikelõikude ning hülsstorustike ehitamisel. Seadmete kompleks koosneb järgnevast: puurpink, mikser või kompressor, lokatsiooniseadmed.

Esimese etapina teostatakse pilootpuurimine. Vatavalt pinnasetingimustele valitakse sobiv puurpea.

Pilootpuurimise abil kontrollitakse puurpea asukohta lokatsiooniseadme abil. See võimaldab juhtida puurpea soovitud trajektooril. Puurimise käigus ühendatakse puurvardad, mille abil juhitakse puurpead ning suunatakse puurpeasse spersiaalset puurimissegu. Puurimissegu koostis on erinev sõltuvalt pinnasetüübist. Kui puurpea on jõudnud soovitud lõpp-punkti, siis asendatakse puurpea laiendajaga, mille taha omakorda ühendatakse sissetõmmatav toru – tavaliselt polüetüleentoru. Edasi teostatakse toru sissetõmbamine pilootkanalisse, mille käigus toru ees olev laiendaja suurendab kanalit ning suunab puurimisvedeliku kanalisse. See vähendab hõõrdejõudu sissetõmmatavale torule ja kannab välja kanali pinnast.

Suuremate läbimõõtudega torude korral kasutatakse enne toru sissetõmbamist nn. eellaiendust, et vähendada tõmbejõudusid ja suurendada kanalit „samm-sammu“ haaval.

Suundpuurimist on võimalik teostada maapinnalt maapinnale (näiteks kaabelhülsside paigaldamisel või kaevikust kaevikusse)

Plussid (+) Miinused (-)
Minimaalne kaevejälg ja taastamiskulu (mitmeti madalam hind võtteldes avatud kaevikuga) Vajalikud eelnevad pinnaseuuringud
Pikad paigalduslõigud
Paigaldustöö raportid toru asukoha kohta
Kasutatav kõikides pinnastes sh. paas ja graniit