Suka paigaldus

Sukk_290911_whiteSuka paigaldust tuntakse maailmas CIPP-meetodina – cured in place pipe. Tegemist on torude renoveerimise meetodiga, kus olemasolevasse torusse sisestatakse suruõhu või veesurve abil vilttoorik, mis on immutatud spetsiaalse vaiguseguga. Kui toorikmaterjal on olemasolevasse torusse sisestatud, siis alustatakse kuumutamist kas auru, vee või õhuga. Kuumutamise käigus kivistub toorik („sukk”) vastu vana toru seina ning moodustab vana toru sees uue vastupidava toru.

Antud meetodiga on võimalik renoveerida ka vertikaalseid torustikke.

Erinevad toorikmaterjalid võimaldavad renoveerida järgnevaid torustikke: peatrassid, majaühendused, maja vertikaaltorustikud ja teostada kohtparandusi.

Plussid (+) Miinused (-)
Ei vaja kaevikuid Tööde teostamine alla -5°C juures raskendatud
Suur paigalduspikkus  Vajalik ülepumpamine
Minimaalne liikluse ja elanikkonna häirimine
Keskkonnasõbralikud materjalid
Juurte sissekasv torusse peatatakse
Optimaalne hind
Ühenduskohtades puudub vajadus kaevata

Peatrassi suka paigaldus

Võimaldab renoveerida pikemaid torustikelõike (kuni 300 m) – paigalduspikkus sõltub konkreetsest objektist. Suletakse renoveeritav peatrassi lõik ning vajadusel korraldatakse ülepumpamine. Teostatakse vilttooriku immutamine vaiguseguga kas otse objektil või tehases. Pärast immutusprotsessi sisestatakse suka toorik vanasse torusse kas spetsiaalse trumli kaudu suruõhu või veesurve abil.

Järgmises etapis alustatakse suka tooriku kuumutamist (kuuma auru või veega). Temperatuuri tõusu mõjul toimub vaigumaterjali reaktsioon ja see hakkab kivistuma. Sõltuvalt suka läbimõõdust ja pikkusest ning kuumutamistehnoloogiast, võtab kivistumine aega vähemalt 2 tundi. Pärast kivistumist jahutatakse sukk maha ning alles siis avatakse suka otsad ja lõigatakse lahti sukk vahekaevudest. Pimeühenduste korral freesitakse need lahti spetsiaalse freesrobotiga. Teostatakse paigaldusjärgne kaameravaatlus ning antakse renoveeritud trass ekspluatatsiooni.

Majaühendustorustike suka paigaldus

Majaühendustorusike suka paigaldus erineb peatrassi suka paigaldusest ainult materjalide osas ning kuumutamisena kasutatakse ainult õhku. Materjalid võimaldavad renoveerida ka torustikke, kus on sees nn. põlved ja esineb ka väiksemaid toru läbimõõdu muutusi.

Analoogselt peatrassi suka paigaldusega pole üldiselt vaja kaevata – vaja on ainult ühte suka sisestamise kohta. On võimalik renoveerida kaevamata ka nn. pimedaid majaühendusi. Sellisel juhul tuleb sukk sisestada majapoolsest kaevust või keldrist.

Sukk - kohtparandusKohtparandus

Kohtparandust kasutatakse kohtades, kus torustiku osa on kahjustatud – toru osale paigaldatakse korrosioonikindel klaasfiiberriie, mis on immutatud silikaat- vaiguseguga. Paigaldus toimub spetsiaalse konteineri abil, millega liigutakse kahjustunud koha juurde. Suruõhu abil surutakse immutatud riie vastu kahjustunud toru lõiku kogu perimeetri ulatuses ning immutatud riie kivistub toru seina külge.

Kogu protseduuri kontrollitakse videokaamera abil. Paigalduseks ei ole vaja kaevetöid, kui kaevude suurus võimaldab konteineri sisestamist

Pimeühenduste renoveeriminePimeühenduste renoveerimine (TopHats)

Pärast peatrassi suka paigaldust on alati mõistlik renoveerida ka nn. pimeühendused. Kui seda ei tehta, siis ei tagata peatrassi renoveerimise üht olulisemat eesmärki – infiltratsiooni likvideerimist torusse. TopHats meetod võimaldab renoveerida pimeühendusi ilma kaevamata. Selleks paigaldatakse ühenduskohale peatrassi poolelt „müts” (ulatub 30 cm majaühendustorustikku), mis muudab ühenduse veetihedaks ja tagab torustiku osa vajaliku tugevuse.