Torustike ehitus ja renoveerimine kinnisel meetodil

Torustike ehitus ja renoveerimine kinnisel meetodilEnne projekteerimistöödega alustamist on mõistlik kaaluda erinevaid võimalusi, kas teostada töö traditsioonilise avatud kaeve meetodil, renoveerides kaevikuta ehk kinnisel meetodil või kombineerituna. Optimaalne lahendus sõltub mitmetest asjaoludest – torustike seisukord, pinnase tingimused ja pinnavee tase, ümbritsev keskkond (ehituse ajaks liikluse seiskumine ja teekatete taastamine), maapinna reljeefsus jne.

Kinnise meetodi eelised võrreldes
avatud kaevamisega

Keskkonnaaspekt

 • väiksem pinnase teisaldamise maht
 • väiksem mehhanismide kasutamise vajadus
 • väiksem pinnase ja katete taastamise maht
 • väiksem õhusaaste ja müra

Tehniline aspekt

 • lühem ehitusperiood
 • ehitusprotsesside läbiviimisel pinnasevee korral selle väiksem mõju
 • väiksem ehitushind sõltuvalt torustiku sügavusest, tagasitäitest ja pinnakatetest
 • võimalus teostada töid kohtades kus avatud kaeve ei ole võimalik
 • väiksem oht teiste kommunikatsioonide purustamiseks
 • väiksemad kaudsed kulud (näiteks liikluse sulgemine, ummikud jms.)

Ohutusaspekt

 • väiksem tööohutusrisk , eelkõige torustiku suure paigaldussügavuse korral
 • väiksem ohutusrisk elanikele kuna avatud kaevikute pind on minimaalne
 • väiksem pinnasevaringute oht