Virzīta urbšana

Suundpuurimine var.2

Metodi izmanto spiediena cauruļvadu, pašteces, īsu cauruļvadu posmu un čaulas cauruļvadu ierīkošanā. Komplekss sastāv no šādām iekārtām: urbšanas iekārta, maisītājs, lokācijas ierīces.

Pirmajā posmā veic testa urbumu. Atbilstoši augsnes / grunts īpatnībām izvēlas piemērotu urbšanas uzgali.

Ar testa urbuma palīdzību veic urbšanas uzgaļa atrašanās vietas pārbaudi, izmantojot lokācijas iekārtu. Tas ļauj urbšanas iekārtas operatoram vadīt urbšanas uzgali noteiktā trajektorijā. Urbšanas gaitā viens pēc otra tiek savienoti urbšanas stieņi, urbšanas uzgalī ievada speciālu urbšanas maisījumu, kura sastāvs ir atkarīgs no grunts īpatnībām / tipa. Ja urbšanas uzgalis ir sasniedzis noteikto gala punktu, tad urbšanas uzgalis tiek aizvietots ar paplašinātāju, pie kura pievieno ievelkamo cauruli (parasti polietilēna cauruli). Pēc tam notiek caurules ievilkšana testa kanālā, paplašinātājs palielina kanāla izmēru un ievada urbšanas šķidrumu kanālā. Tas samazina berzes spēku, kas iedarbojas uz ievelkamo cauruli, tiek izvadīts kanāla grunts slānis.

Ja caurules ir ar lielu diametru, tad pirms caurules ievilkšanas tiek izmantota tā sauktā iepriekšējā paplašināšana, lai samazinātu vilkšanas spēku un, lai kanāla paplašināšana notiktu “soli pa solim”.

Virzīto urbšanu var veikt arī no tranšejas uz tranšeju (kaļķakmens grunts tipa gadījumos) vai no zemes uz zemi (piemēram, ja notiek kabeļu čaulu uzstādīšana).


Plusi (+)  Mīnusi (-)

Izmantojams visās gruntīs,

ieskaitot kaļķakmeni un granītu

 

Nepieciešamas iepriekšējas urbšanas izpētes Minimālas rakšanas darbu pēdas un atjaunošanas izmaksas (salīdzinot ar atklāto tranšeju metodi)

Gari izbūves posmi

Uzstādīšanas darbu atskaites par caurules atrašanās vietu

Caurules ievilkšana

Šo metodi izmanto cauruļvadu renovēšanai, ja esošo cauruļvadu diametru drīkst samazināt. Iekārtu komplekts: vinča, spēka stacija – var veikt, izmantojot virzīto urbšanu vai burst-iekārtu.

Atkarībā no jaunās caurules diametra, tiek izraktas sākuma un beigu tranšejas. DN 110 caurules gadījumos tranšejas nav nepieciešamas, jo caurules liekuma rādiuss ļauj veikt darbus arī caur esošām akām. Esošajā caurulē ievelk jaunu cauruli. Pēc caurules ievilkšanas telpu starp veco cauruli un jauno cauruli aizpilda ar putubetonu vai, pirms ievilkšanas, ap jauno cauruli uzstāda speciālus centrēšanas gredzenus.Aizpildīšana ar putubetonu nav nepieciešama, ja starptelpa starp jauno un veco cauruli nepārsniedz 1/10 no vecās caurules diametra.

Plusi (+)  Mīnusi (-)
Ātra uzstādīšana  Vecās caurules diametrs samazinājies
Lieli uzstādīšanas garumi  Savienojuma vietās nepieciešams izrakt tranšejas
Caurules dziļums būtiski neietekmē būvniecības izmaksas  Seko vecās caurules kritumam
Nav nepieciešamas speciālas prasmes  Nepieciešams veikt pārsūknēšanu un/vai nodrošināt pagaidu ūdensapgādi

Aku cementēšana

auguprits2
Šo metodi izmanto esošo skataku un rezervuāru betona virsmu renovēšanai ar cementa javu (torkretēšana).

Izmantotas sekojošas iekārtas – kompresors, javas iekārta, javas smidzinātājs.

Pirmais posms: Akas iztīra no gružiem un netīrumiem, izmazgā ar augstspiediena iekārtuu.

Otrais posms: Sūces noslēdz ar īpašu javu /ar ķimikāliju injekcijām vai / un pielietojot ūdeni noslēdzošas javas, nepieciešamības gadījumā veic aku pamatņu izbūvi un noblietēšanu; pamatnē (pēc vajadzības) uzstāda teknes.

Trešais posms: akas iekšējo virsmu noblietē ar vienmērīgu kārtu, pēdējā posmā uzklājot gala kārtu, kas nodrošina akas ūdensnecaurlaidīgumu.

Šī metode nav paredzēta akas sieniņu stiprības palielināšanai, bet tikai infiltrācijas apturēšanai, tādēļ pasūtītajam vispirms jānovērtē kāds ir akas faktiskais stāvoklis.

Plusi (+)  Mīnusi (-)
Var iztikt bez sarežģītiem rakšanas darbiem. Akas sieniņas nebūs vairāk izturīgas pret ārējo spiedienu, vienīgi tiek apturēta infiltrācija
Ātra un efektīva rekonstrukcijas metode

 

Mikrotunelis

Image

Šo metodi izmanto, ja būvē pašteces vai čaulas cauruļvadus.

Iekārtu komplektā ir spiediena iekārta un spēka stacija.

Cauruļvada izbūvi veic no akas uz aku (īso posmu gadījumos var iztikt arī bez akām), t.i., vispirms tiek būvēta sākuma aka un beigu aka.

Pēc aku izbūves, sākuma akā uzstāda spiediena iekārtu, veic testa urbšanu, nepieciešamības gadījumos pārbaudot projektētā cauruļvada kritumu, izmantojot lāzera staru un teodolītu.

Ar pneimatisko iekārtu veic urbšanu urbšanas atveres paplašināšanai, izmantojot čaulas caurules. Iekārtā ir gliemežtransportieris, ar kura palīdzību notiek augsnes izvadīšana.

Izmantojamās caurules – parastās tērauda caurules. Metode ļauj urbt arī bez čaulas plastmasas caurules.

Plusi (+)

Mīnusi (-)

Izmantojama visās gruntīs, ieskaitot kaļķakmeni un granītu

Ir nepieciešams sagatavot sākuma un beigu tranšejas

Ļauj urbt ar doto kritumu čaulas un pašteces cauruļvadus

Uzstādīšanas dziļums un gruntsūdens līmenis ietekmē uzstādīšanas izmaksas

Ierīces darba laikā nav nepieciešama papildu noenkurošana un atbalsta sienas iekārtas darba spiediena uzņemšanai

 Nepieciešamas iepriekšējas urbšanas izpētes

Minimāls grunts pārvietošanas apjoms

Minimāli satiksmes traucējumi