Cauruļvada laušana

 Cauruļvada laušanu un jauna cauruļvada ierīkošanu ar šo metodi ar mazāku caurules diametru var veikt arī no akas uz aku, vai arī no tranšejas uz tranšeju. Šādā gadījumā esošai akai ir jābūt no dzelzsbetona un akas diametram ir jābūt vismaz 1000 mm.

Plusi (+)  Mīnusi (-)
Vecās caurules diametra palielināšana  Relatīvi lielas rakšanas darbu pēdas liela diametra cauruļu gadījumos
Zema vibrācija  Savienojumu vietās jābūt izraktām tranšejām
Caurules dziļums būtiski neietekmē būvniecības izmaksas  Seko vecās caurules kritumam
Uzstādīšanas garums  Jāveic pārsūknēšana un/vai jānodrošina pagaidu ūdens apgāde