Maxiline īscauruļu metode

TükksujutusŠo metodi izmanto, lai renovētu amortizētos pašteces cauruļvadus, ja esošā cauruļvada diametru drīkst samazināt.

Iekārtu komplekts: palīgiekārtas caurules iestumšanai, spēka stacija.

Pirms darbu uzsākšanas veco cauruļvadu iztīra, izmantojot augstspiediena mazgātāju, ar TV inspekcijas palīdzību pārbaudot, vai caurules renovējamajā posmā nepastāv šķēršļi jaunas caurules iestumšanai. Esošas akas pamatnē uzstāda tekni ar bīdni, ar kuru vecajā caurulē iestumj pastiprinātus PE-caurules moduļus (0,5m). Moduļi ir aprīkoti ar speciālu noslēguzmavu, kas neļauj moduļiem vecajā caurulē atvienoties. Darbus veic no akas uz aku, rakšanas darbi nav nepieciešami, izņemot slēpto savienojumu gadījumos. Darba laikā nav jāveic ūdens pārsūknēšanu. Nepieciešamības gadījumos telpu starp veco un jauno cauruli aizpilda ar putubetonu.

Plusi (+)  Mīnusi (-)
Ātra uzstādīšana  Atsevišķos gadījumos jāizmanto putubetonu
Lieli uzstādīšanas garumi  Slēpto savienojumu gadījumos jāveic rakšanas darbi
Ļauj veikt līkumus līdz 5°  Caurules diametra samazināšana