Cauruļvadu būvniecība un renovēšana, izmantojot beztranšeju metodi

Torustike ehitus ja renoveerimine kinnisel meetodil

Pirms projektēšanas darbu uzsākšanas ir ļoti svarīgi apsvērt dažādas cauruļvadu ieguldīšanas metodes. Pirms cauruļvadu izbūves nepieciešams izvērtēt – vai veikt darbus, izmantojot tikai tradicionālo, atklāto tranšeju metodi, renovēt cauruļvadus bez rakšanas, izmantojot bezrakšanas metodi vai arī kombinējot abas metodes.

Optimālais risinājums ir atkarīgs no vairākiem apstākļiem – cauruļvadu tehniskā stāvokļa, augsnes / grunts īpatnībām un gruntsūdens līmeņa, apkārtējās vides (ceļu satiksmes apturēšana būvdarbu veikšanas laikā, ceļa seguma atjaunošana), zemes reljefa īpatnībām u.c.

Beztranšeju metodes priekšrocības, salīdzinot ar tradicionālo atklāto tranšeju metodi:

Vides aspekti

 • Augsnes / grunts pārvietošanas apjoms ir mazāks
 • Samazināta nepieciešamība pēc mehānismiem
 • Augsnes virskārtas un segumu atjaunošanas darbu apjoms ir mazāks
 • Mazāks gaisa un trokšņa piesārņojuma līmenis

 

Tehniskie aspekti

 • Būvdarbi daudz mazāk ietekmē gruntsūdens režīmu un kvalitāti
 • Būvdarbu izmaksas ir zemākas: atkarībā no cauruļvadu ieguldīšanas dziļuma – tranšejas aizbēršanai paredzētās grunts nomaiņa, augsnes seguma atjaunošana
 • Iespējams veikt darbus tur, kur nevar izmantot tradicionālo atklāto tranšeju metodi
 • Mazāks risks sabojāt šķērsojošās komunikācijas
 • Zemākas netiešās izmaksas (piemēram, ceļu satiksmes slēgšana, transporta sastrēgumi u.c.)
 • Mazāks darba drošības risks, īpaši, ja ir liels cauruļvadu ieguldīšanas dziļums
 • Iedzīvotājiem mazāks drošības risks, jo atklāto tranšeju platība ir minimāla
 • Mazāks grunts nogruvumu risks