Caurules oderējuma (“zeķe”) uzstādīšana

Sukk_290911_white

Zeķes uzstādīšana ir tā sauktā CIPP-metode – cured in place pipe, cauruļu renovēšanas metode. Šajā metodē pielietotais caurules oderējums ir izgatavots no auduma, kas piesūcināts ar sintētiskajiem sveķiem. Caurulei esot mīkstā stāvoklī, to izgriežot otrādi, iever bojātajā cauruļvadā caur akas atveri. Oderes “zeķes” izgriešana notiek caurulē iesūknējot saspiestu gaisu. Kad šis process ir pabeigts un caurules odere atrodas tai paredzētajā vietā, tā sacietē un kļūst cieta un noturīga pret nodilumu. Ar šīs metodes palīdzību var renovēt arī vertikālos cauruļvadus. Ar dažādu izejmateriālu palīdzību var renovēt sekojošus cauruļvadus: maģistrālos cauruļvadus, mājas pievadus, mājas vertikālos stāvvadus.

Plusi (+)  Mīnusi (-)
Nav nepieciešamas tranšejas  Apgrūtināta darbu veikšana, ja gaisa temperatūra ir zemāka par -5°C
Lieli uzstādīšanas garumi  Jāveic pārsūknēšana
Minimāli ceļu satiksmes un iedzīvotāju traucējumi  
Videi draudzīgi materiāli  
Tiek apturēta sakņu ieaugšana caurulē  
Optimāla cena  
Savienojuma vietas nevajag izrakt

Maģistrālā cauruļvada oderējuma uzstādīšana

Ļauj renovēt garākus cauruļvadu posmus (līdz 300 m) – uzstādīšanas garums ir atkarīgs no konkrēta objekta. Tiek noslēgts maģistrālā cauruļvada renovējamais posms, nepieciešamības gadījumā veic ūdens pārsūknēšanu. Caurules oderējumam izmantojamais audums tiek piesūcināts ar sintētiskajiem sveķiem (būvobjektā vai rūpnīcā). Pēc piesūcināšanas caurules oderējumu iestumj vecajā caurulē caur cilindru, izmantojot saspiestu gaisu vai augstspiediena ūdens strūklu.

Nākošais posms: notiek caurules oderējuma uzkarsēšana (ar karstu tvaiku vai karstu ūdeni). Temperatūras paaugstināšanas rezultātā notiek reakcija un materiāla sacietēšana. Atkarībā no zeķes diametra un garuma, kā arī no uzkarsēšanas tehnoloģijas, sacietēšana var ilgt līdz pat 2 stundām. Pēc sacietēšanas notiek zeķes atdzesēšana, pēc tam tiek atvērti zeķes gali, zeķi nogriež starpakās. Slēpto savienojumu gadījumos zeķes galus nofrēzē ar speciālu iekārtu. Pēc tam veic pēc uzstādīšanas cauruļvada TV inspekciju ar videokameru, renovēto trasi nodod ekspluatācijā.

Mājas pievada oderējuma uzstādīšana

Šī metode no maģistrālā cauruļvada oderēšanas atšķiras tikai ar pielietotajiem materiāliem, karsēšanai izmantojot tikai gaisu. Materiāli ļauj renovēt cauruļvadus, kuros ir līkumi un ir pieļaujamas nelielas caurules diametra izmaiņas.

Rakšanas darbu veikšana nav nepieciešama – jābūt tikai viena atvere oderējuma ievilkšanai. Bez rakšanas darbu veikšanas ir iespējams renovēt arī slēptos mājas savienojumus. Tādā gadījumā oderējums jāiestumj no akas (mājas pusē) vai no pagraba.

Sukk - kohtparandus

Cauruļvadu remontu ar pakošanas metodi izmanto gadījumos, kad bojāts ir kāds noteikts posms. Ar polimēru sveķiem tiek piesūcināts no stiklašķiedras austs materiāls vajadzīgajā lielumā. Ar vinčas vai stieņu palīdzību paku novada vajadzīgajā cauruļvada posmā un piepūš tā, lai piesūcinātais materiāls cieši piespiestos pie cauruļvada sienām. Pēc sveķu sacietēšanas laika paku izvelk no cauruļvada. Procedūras pārbaudei izmanto TV inspekciju (videokamera). Uzstādīšanas darbu veikšanai nav nepieciešams veikt rakšanas darbus, ja aku izmēri ļauj veikt konteinera iestumšanu.

Pimeühenduste renoveerimine

Slēpto savienojumu renovācija (TopHats)

Pēc “zeķes” uzstādīšanas maģistrālajos cauruļvados ieteicams vienlaikus renovēt arī slēptos savienojumus. Ja to nedara, tad netiek nodrošināts maģistrālā cauruļvada renovēšanas darbu viens no būtiskākajiem mērķiem – cauruļvadu ekspluatāciju infiltrācijas apturēšana. TopHats metode ļauj renovēt slēptos savienojumus, neveicot rakšanas darbus. Uz savienojuma vietas no maģistrālā cauruļvada puses uzstāda “mici” (30 cm mājas pievadā), kas nodrošina savienojumu ūdensnecaurlaidību, kā arī nodrošina cauruļvada dotajā posmā nepieciešamo stiprību.