Suuntaporaus

Suundpuurimine var.2Menetelmää käytetään paineputkistojen, lyhyiden paineettomien putkisto-osuuksien ja hylsyputkistojen rakentamisessa. Laitesarja koostuu seuraavista osista: porauslaite, sekoitin tai kompressori, paikannuslaitteet.

Ensimmäisessä vaiheessa suoritetaan esiporaus. Sopiva porankärki valitaan maaperän ominaisuuksien mukaisesti.

Esiporauksen avulla tarkistetaan porakärjen sijainti paikannuslaitteen avulla. Näin voidaan ohjata porakärkeä valitulla reitillä. Porauksena aikana asennetaan poraustangot, joiden avulla ohjataan porakärkeä ja samalla toimitetaan porakärkeen porausmassaa. Porausmassan koostumus riippuu porattavan maaperän tyypistä. Kun porakärki on tullut valittuun päätepisteeseen, porakärki vaihdetaan aventimeen, johon on yhdistetty porareikään vedettävä putki – yleensä PE-putki. Sen jälkeen vedetään putki esiporauksessa syntyneeseen kanavaan, jolloin putken edellä oleva avennin laajentaa kanavaa ja ohjaa porausnestettä kanavaan. Tämä vähentää vedettävän putken aiheuttamaa kitkaa ja poistaa kanavasta ylimääräistä maa-ainesta.

Halkaisijaltaan isompien putkien kohdalla käytetään ennen putken porareikään vetämistä nk. esilevennystä, jotta vetovoimia voisi vähentää ja leventää kanavaa ”askel askeleelta”.

Suuntaporausta voidaan suorittaa maan päältä maan päälle (mm. kaapelihylsyjen asentamiseen) tai kaivannosta kaivantoon)

Plussat (+) Miinukset (-)
Voidaan käyttää missä tahansa maaperässä, myös kalkkikivikerrostumissa ja kalliomaaperässä. Edellyttää maaperätutkimusten suorittamista ennen työn aloittamista
Pieni kaivausjälki ja palauttamiskustannukset (paljon alhaisemmat kustannukset kuin avoimen kaivannon kohdalla).
Pitkät asennusosuudet.
 Asennusraportit putken sijoituspaikasta.

Pakkosujutus

Putken rikkominen ja uuden putkiston asentaminen tällä menetelmällä voidaan halkaisijaltaan pienten putkien kohdalla suorittaa myös kaivosta kaivoon tai kaivosta kaivantoon. Tässä tapauksessa tulee olemassa oleva kaivo rakentaa teräsbetonista ja kaivon halkaisijan tulee olla vähintään 1000 mm.

Plussat (+) Miinukset (-)
Vanhan putken halkaisijan suurentaminen

Jos putken halkaisija on suuri, syntyy suhteellisen suuri kaivausjälki

Vähäinen tärinä Liittymät kaivettava esiin
Putken syvyys ei  vaikuta asennuksen hintaan Seuraa vanhan putken  viettoa
Asennuksen pituus Tarvitaan ohipumppaus ja/tai väliaikainen vedenjakelu

Sujuttaminen

Menetelmä on käyttökelpoinen putkistojen saneerauksissa, kun olemassa olevan putkiston halkaisijaa voidaan pienentää. Laitteisto koostuu seuraavasta: vinssi, virrantuotto – voidaan tehdä myös suuntaporauksen ja burst-laitteella.

Uuden putken halkaisijasta riippuen valmistellaan alku- ja loppukaivot. DN 110 -putken kanssa ei yleensä tarvita kaivantoja, koska putken taivutussäde mahdollistaa työskentelemisen olemassa olevien kaivojen kautta. Uusittavan putken sisään vedetään uusi putki. Putken sisäänvetämisen jälkeen vanhan ja uuden putken väliin jäänyt tyhjiö täytetään vaahtobetonilla, tarvittaessa sijoitetaan ennen sisäänvetämistä uuden putken ympärille erityiset keskittämisrenkaat. Vaahtobetonointia suositellaan vaikka vanhan ja uuden putken seinien välinen ero on vähäisempi kuin 1/10 vanhan putken halkaisijasta.

Plussat (+) Miinukset (-)
Nopea asennus Vanhan putken halkaisija pienenee
Pitkä asennus Liittymäkohdat kaivettava esiin
Putken syvyys ei oleellisesti vaikuta asennuksen hintaan Seuraa vanhan putken viettoa
Ei edellytä erityisosaamista Tarvitaan ohipumppaus ja/tai väliaikainen vedenjakelu

Kaivojen seinämien betoniruiskutus

auguprits2Menetelmä on käyttökelpoinen muutettaessa olemassa olevia tarkastuskaivoja ja säiliöitä vesitiiviiksi. Käytettävinä välineinä ovat betonin sekoitin yhdessä ruiskutuspään ja kompressorin kanssa.

Ensimmäisessä vaiheessa puhdistetaan painepesun avulla saneerattavan kaivon pinta liasta ja sedimentistä. Toisessa vaiheessa tukitaan kaivon vuotokohdat (reiät, raot, joista vesi tippuu kaivoon) erityisellä muoviliiman kaltaisella aineella ja tarvittaessa profiloidaan myös kaivon pohja ja kouru. Kolmannessa vaiheessa tasoitetaan koko kaivon sisäpinta yhtenäisellä betonikerroksella ja viimeisessä vaiheessa ruiskutetaan päällimmäinen kerros, joka antaa kaivolle lopullisen vesitiiviyden.

Tätä menetelmää ei ole tarkoitettu kaivon seinän lujuuden vahvistamiseen vaan ainoastaan syöpymisen lopettamiseen, mistä syystä tilaajan kannattaa aina etukäteen arvioida kaivojen todellinen rakenteellinen kunto.

Plussat (+) Miinukset (-)
Monimutkaiset kaivutyöt jäävät pois Ei vahvista kaivon rakenteellista lujuutta, estää syöpyneisyyden ja vuodot. Ei muuta kaivon seiniä kestävämmiksi suhteessa pinta-aineksen ulkopuoliseen paineeseen vaan ainoastaan lopettaa pintaveden tunkeutumisen kaivoon.
Nopea ja tehokas kaivojen saneerausmenetelmä

 

Vasaraporaus

ImageMenetelmää käytetään paineettomien putkien tai hylsyputkistojen rakentamisessa.

Laitekokonaisuus koostuu porauslaitteesta, käyttölaitteesta ja paineilmakompressorista.

Putkistot asennetaan yleensä kaivannosta kaivantoon.

Kaivannon valmistelun jälkeen asennetaan lähtökaivantoon porauslaite, määritellään digitaalisella vaaituskoneella putkiston kaltevuus ja suoritetaan poraus. Putken kaltevuutta tarkistetaan poraustöiden aikana.

Paineilmavasaran avulla suoritetaan porausreiän poraus, johon käytetään hylsyputkia, joiden sisällä on ruuvikuljettimet, jotka poistavat ylimääräisen maa-aineksen. Putkina käytetään tavanomaisia rautaputkia. Menetelmän avulla voidaan porata myös muoviputkia ilman metallihylsyä.

Edut (+) Miinukset (-)
Voidaan käyttää missä tahansa maaperässä, myös kalkkikivikerrostumissa ja kalliomaaperässä. Tarvitsee esivalmistellut lähtö- ja päätekaivannot
Voidaan porata hylsyjä annetulla kaltevuudella ja paineettomia putkistoja. Edellyttää maaperätutkimusten suorittamista ennen työn aloittamista
Laite ei tarvitse toimimiseen lisäankkureita eikä tukiseiniä laitteen työpaineen vastaanottamiseen. Asennushintaan vaikuttavat asennussyvyys ja pintaveden taso
Pienin mahdollinen maa-aineksen poistomäärä
Pienimmät mahdolliset esteet liikenteelle.