Vasaraporaus

ImageMenetelmää käytetään paineettomien putkien tai hylsyputkistojen rakentamisessa.

Laitekokonaisuus koostuu porauslaitteesta, käyttölaitteesta ja paineilmakompressorista.

Putkistot asennetaan yleensä kaivannosta kaivantoon.

Kaivannon valmistelun jälkeen asennetaan lähtökaivantoon porauslaite, määritellään digitaalisella vaaituskoneella putkiston kaltevuus ja suoritetaan poraus. Putken kaltevuutta tarkistetaan poraustöiden aikana.

Paineilmavasaran avulla suoritetaan porausreiän poraus, johon käytetään hylsyputkia, joiden sisällä on ruuvikuljettimet, jotka poistavat ylimääräisen maa-aineksen. Putkina käytetään tavanomaisia rautaputkia. Menetelmän avulla voidaan porata myös muoviputkia ilman metallihylsyä.

Edut (+) Miinukset (-)
Voidaan käyttää missä tahansa maaperässä, myös kalkkikivikerrostumissa ja kalliomaaperässä. Tarvitsee esivalmistellut lähtö- ja päätekaivannot
Voidaan porata hylsyjä annetulla kaltevuudella ja paineettomia putkistoja. Edellyttää maaperätutkimusten suorittamista ennen työn aloittamista
Laite ei tarvitse toimimiseen lisäankkureita eikä tukiseiniä laitteen työpaineen vastaanottamiseen. Asennushintaan vaikuttavat asennussyvyys ja pintaveden taso
Pienin mahdollinen maa-aineksen poistomäärä
Pienimmät mahdolliset esteet liikenteelle.