Suuntaporaus

Suundpuurimine var.2Menetelmää käytetään paineputkistojen, lyhyiden paineettomien putkisto-osuuksien ja hylsyputkistojen rakentamisessa. Laitesarja koostuu seuraavista osista: porauslaite, sekoitin tai kompressori, paikannuslaitteet.

Ensimmäisessä vaiheessa suoritetaan esiporaus. Sopiva porankärki valitaan maaperän ominaisuuksien mukaisesti.

Esiporauksen avulla tarkistetaan porakärjen sijainti paikannuslaitteen avulla. Näin voidaan ohjata porakärkeä valitulla reitillä. Porauksena aikana asennetaan poraustangot, joiden avulla ohjataan porakärkeä ja samalla toimitetaan porakärkeen porausmassaa. Porausmassan koostumus riippuu porattavan maaperän tyypistä. Kun porakärki on tullut valittuun päätepisteeseen, porakärki vaihdetaan aventimeen, johon on yhdistetty porareikään vedettävä putki – yleensä PE-putki. Sen jälkeen vedetään putki esiporauksessa syntyneeseen kanavaan, jolloin putken edellä oleva avennin laajentaa kanavaa ja ohjaa porausnestettä kanavaan. Tämä vähentää vedettävän putken aiheuttamaa kitkaa ja poistaa kanavasta ylimääräistä maa-ainesta.

Halkaisijaltaan isompien putkien kohdalla käytetään ennen putken porareikään vetämistä nk. esilevennystä, jotta vetovoimia voisi vähentää ja leventää kanavaa ”askel askeleelta”.

Suuntaporausta voidaan suorittaa maan päältä maan päälle (mm. kaapelihylsyjen asentamiseen) tai kaivannosta kaivantoon)

Plussat (+) Miinukset (-)
Voidaan käyttää missä tahansa maaperässä, myös kalkkikivikerrostumissa ja kalliomaaperässä. Edellyttää maaperätutkimusten suorittamista ennen työn aloittamista
Pieni kaivausjälki ja palauttamiskustannukset (paljon alhaisemmat kustannukset kuin avoimen kaivannon kohdalla).
Pitkät asennusosuudet.
 Asennusraportit putken sijoituspaikasta.