Sukittaminen

Sukk_290911_whiteSukan asentaminen tunnetaan maailmalla termillä CIPP-menetelmänä – cured in place pipe. Se on putkistojen saneerausmenetelmä, jossa olemassa olevaan putkeen asennetaan paineilman tai vedenpaineen avulla pehmeä kuituputki, mikä on kyllästetty erityisellä hartsiseoksella. Kun sukkamateriaali on asennettu olemassa olevaan putkeen, aloitetaan saneerausputken lämmittäminen höyryllä, vedellä tai aikakovetteisesti. Lämmittämisen aikana sukka kovettuu vanhan putken seinämää vasten, muodostaen vanhan putken sisällä uuden, kestävän putken.

Tällä menetelmällä on mahdollista saneerata myös pystysuoria putkistoja.

Erilaiset sukkamateriaalit mahdollistavat seuraavien putkistojen saneeraamisen: pääviemärit, kiinteistöjen viemärit, talon pystyviemärit, paikalliset korjaukset sekä tietyn kokoiset paineputket.

Plussat (+) Miinukset (-)
Ei tarvita kaivamista Töiden tekeminen alle -5°C lämpötilassa vaikeaa
Suuri asennuksen pituus Tarvitaan ohipumppaus
Minimaalinen liikenteen ja asukkaiden häiritseminen
Ympäristöystävälliset materiaalit
Juurien kasvaminen putkeen loppuu
Optimaalinen hinta
Liitoskohdissa ei tarvitse kaivaa

Pääputken sukan asennus

Mahdollistaa pitkähköjen putkistonosien saneeraamisen (jopa yli 300 m saakka) – asentamisen pituus riippuu kohteesta. Saneerattavan pääputken osa suljetaan käytöstä ja tarvittaessa järjestetään ohipumppaaminen. Toteutetaan huopaputken kyllästäminen hartsiseoksella joko suoraan paikan päällä tai tehtaassa. Kyllästämisprosessin jälkeen asennetaan kyllästetty sukkaputki vanhaan putkeen joko erityisen asennusrummun kautta paineilman avulla tai vedenpaineen avulla ns. torni asennuksena.

Sukan asentamisen jälkeen aloitetaan sukan lämmittäminen (kuumalla höyryllä tai vedellä). Lämpötilan nousun vaikutuksesta tapahtuu hartsin kovettumisen reaktio . Riippuen sukan paksuudesta, halkaisijasta ja pituudesta sekä kuumentamisen teknologiasta, kovettuminen kestää vähintään 2 tuntia. Kovettamisen jälkeen sukka jäähdytetään ja vasta sen jälkeen sukan päät voidaan avata ja ylimääräinen sukka leikataan irti kaivoista. Mahdolliset taloliittymät avataan erityisellä kauko-ohjattavalla leikkuurobotilla. Tehdään asennuksen jälkeinen tarkastaminen putkistojen kuvauskameralla ja luovutetaan pääputki käytettäväksi.

Sukan asennus taloviemäreihin

Sukan asennus kiinteistöviemäreihin poikkeaa pääputken sukan asennuksesta ainoastaan materiaalin osalta, sukan kovettamiseen käytetään yleensä aikakovetteista hartsia tai kovettumista voidaan tehostaa höyryn avulla. Materiaalit mahdollistavat myös sellaisten putkistojen saneeraamisen, joihin sisältyy mutkia ja esiintyy myös pienehköjä putken halkaisijan muutoksia.

Samoin kuin pääputken sukan asentamisessa, ei yleensä tarvitse kaivaa – tarvitaan vain yksi paikka sukan sisään viemiseksi vanhaan saneerattavaan putkeen. Kaivamatta voidaan saneerata myös ns. ”sokeita” taloliittymiä. Siinä tapauksessa sukka on asennettava talonpuoleisesta kaivosta tai kellarista käsin.

Sukk - kohtparandusPätkäsujuts

Menetelmä on käyttökelpoinen saneeraustarpeessa olevien viemäreiden saneerauksissa joissa alkuperäistä putken halkaisijaa voidaan pienentää. Laitteistona ovat putken työntämisen apuvälineet ja voimayksikö.

Saneerattava putkisto painepestään ja kuvataan, ettei viemäriosuudessa ole esteitä putken sujuttamiselle. Olemassa olevan kaivon pohjalle sijoitetaan sujutuksen työntölaite, jonka avulla vanhan putken sisälle työnnetään 0,5 m pituisia vahvistettuja PE-putken moduuleja. Moduuleissa on erityinen lukitusholkki, joka estää modulien irtoamisen toisistaan. Työ tehdään kaivosta kaivoon, kaivutöitä ei tarvita, lukuun ottamatta taloliittymien kohdalla. Useimmiten töiden aikana ei tarvitse järjestää ohipumppaamista. Asennuksen jälkeen täytetään tarvittaessa vanhan ja uuden putken seinien välinen osa vaahtobetonilla.

Pimeühenduste renoveerimineTaloliittymien liitoskohtien saneeraaminen (TopHats)

Pääputken sukittamisen jälkeen on aina hyvä saneerata myös talohaarojen liitoskohdat. Jos sitä ei tehdä, jää yksi pääputken saneerauksen oleellisimmista tavoitteista varmistamatta – mahdollisen vuotokohdan tiivistäminen. TopHats -menetelmällä voidaan korjata talohaarojen liittymäkohdat kaivamatta. Sitä varten sijoitetaan liittymäkohtaan pääputken puolelta „hattu” ( ulottuu vähintäin 30 cm taloliittymän putkeen), joka muuttaa liittymän vesitiiviiksi ja takaa putkiston lujuuden.