Sujuttaminen

Menetelmä on käyttökelpoinen putkistojen saneerauksissa, kun olemassa olevan putkiston halkaisijaa voidaan pienentää. Laitteisto koostuu seuraavasta: vinssi, virrantuotto – voidaan tehdä myös suuntaporauksen ja burst-laitteella.

Uuden putken halkaisijasta riippuen valmistellaan alku- ja loppukaivot. DN 110 -putken kanssa ei yleensä tarvita kaivantoja, koska putken taivutussäde mahdollistaa työskentelemisen olemassa olevien kaivojen kautta. Uusittavan putken sisään vedetään uusi putki. Putken sisäänvetämisen jälkeen vanhan ja uuden putken väliin jäänyt tyhjiö täytetään vaahtobetonilla, tarvittaessa sijoitetaan ennen sisäänvetämistä uuden putken ympärille erityiset keskittämisrenkaat. Vaahtobetonointia suositellaan vaikka vanhan ja uuden putken seinien välinen ero on vähäisempi kuin 1/10 vanhan putken halkaisijasta.

Plussat (+) Miinukset (-)
Nopea asennus Vanhan putken halkaisija pienenee
Pitkä asennus Liittymäkohdat kaivettava esiin
Putken syvyys ei oleellisesti vaikuta asennuksen hintaan Seuraa vanhan putken viettoa
Ei edellytä erityisosaamista Tarvitaan ohipumppaus ja/tai väliaikainen vedenjakelu