Putkistojen rakentaminen ja saneeraaminen kaivamattomilla menetelmillä

Torustike ehitus ja renoveerimine kinnisel meetodilEnnen suunnittelutöiden aloittamista on syytä harkita eri mahdollisuuksia, toteutetaanko työ auki kaivamalla, saneerataanko vai uusitaanko putkistot kaivamattomilla menetelmillä vai näitä molempia työskentelytapoja yhdistäen. Optimaalinen ratkaisu löytyy monista eri seikoista kuten esim; putkiston kunto, olosuhteet putken päällä, maaperä ja maan pinnan muoto, pohjaveden korkeus, alueen infra, liikenne jne.

Kaivamattoman menetelmän edut aukikaivamiseen verrattuna.

Ympäristö huomioiden

 • ei pintakerrosten poistamista
 • ei kaivinkoneita
 • ei tarvetta päällysteiden uusimiseksi
 • vähemmän melua ja saastetta

Toteuttaminen

 • nopeampi toteutus
 • pohjaveden korkeuden vaikutus rakentamisen suorittamiseen
 • edullisempi tapa toteuttaa riippuen asennussyvyydestä sekä massojen siirtämisestä
 • ei tarvetta avokaivantojen tukemiselle
 • voidaan toteuttaa kohteissa missä aukikaivaminen ei ole mahdollinen
 • voidaan välttää muiden rakenteiden vaurioittamista; kaapelit, muut putkistot jne
 • vähemmän muita kuluja, kuten liikenteen sulkeminen, häiriö liikkeille jne

Turvallisuus

 • paremmin hallittava työturvallisuus, ei työskentelyä kaivannoissa
 • työmaaympäristö turvallisempi muulle liikkumiselle alueella
 • ei kaivannon sortumisvaaraa