Pätkäsujutus

TükksujutusMenetelmä on käyttökelpoinen saneeraustarpeessa olevien viemäreiden saneerauksissa joissa alkuperäistä putken halkaisijaa voidaan pienentää. Laitteistona ovat putken työntämisen apuvälineet ja voimayksikö.

Saneerattava putkisto painepestään ja kuvataan, ettei viemäriosuudessa ole esteitä putken sujuttamiselle. Olemassa olevan kaivon pohjalle sijoitetaan sujutuksen työntölaite, jonka avulla vanhan putken sisälle työnnetään 0,5 m pituisia vahvistettuja PE-putken moduuleja. Moduuleissa on erityinen lukitusholkki, joka estää modulien irtoamisen toisistaan. Työ tehdään kaivosta kaivoon, kaivutöitä ei tarvita, lukuun ottamatta taloliittymien kohdalla. Useimmiten töiden aikana ei tarvitse järjestää ohipumppaamista. Asennuksen jälkeen täytetään tarvittaessa vanhan ja uuden putken seinien välinen osa vaahtobetonilla.

Plussat (+) Miinukset (-)
Nopea asennus Eräissä tapauksissa edellyttää vaahtobetonia
Pitkä asennuksen pituus Mahdollisten taloliittymien kohdissa esille kaivaminen
Mahdollista poikkeamia +/-  5 asteeseen saakka Putken halkaisijan pieneneminen