Kaivojen seinämien betoniruiskutus

auguprits2Menetelmä on käyttökelpoinen muutettaessa olemassa olevia tarkastuskaivoja ja säiliöitä vesitiiviiksi. Käytettävinä välineinä ovat betonin sekoitin yhdessä ruiskutuspään ja kompressorin kanssa.

Ensimmäisessä vaiheessa puhdistetaan painepesun avulla saneerattavan kaivon pinta liasta ja sedimentistä. Toisessa vaiheessa tukitaan kaivon vuotokohdat (reiät, raot, joista vesi tippuu kaivoon) erityisellä muoviliiman kaltaisella aineella ja tarvittaessa profiloidaan myös kaivon pohja ja kouru. Kolmannessa vaiheessa tasoitetaan koko kaivon sisäpinta yhtenäisellä betonikerroksella ja viimeisessä vaiheessa ruiskutetaan päällimmäinen kerros, joka antaa kaivolle lopullisen vesitiiviyden.

Tätä menetelmää ei ole tarkoitettu kaivon seinän lujuuden vahvistamiseen vaan ainoastaan syöpymisen lopettamiseen, mistä syystä tilaajan kannattaa aina etukäteen arvioida kaivojen todellinen rakenteellinen kunto.

Plussat (+) Miinukset (-)
Monimutkaiset kaivutyöt jäävät pois Ei vahvista kaivon rakenteellista lujuutta, estää syöpyneisyyden ja vuodot. Ei muuta kaivon seiniä kestävämmiksi suhteessa pinta-aineksen ulkopuoliseen paineeseen vaan ainoastaan lopettaa pintaveden tunkeutumisen kaivoon.
Nopea ja tehokas kaivojen saneerausmenetelmä